Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östavall-Byberget-Överturingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östavall-Byberget-Överturingen 663 14,0% 23,7% 28,8% 33,5% 8,1% 54,9% 45,1% 1,2% 0,6%
Summa 663 14,0% 23,7% 28,8% 33,5% 8,1% 54,9% 45,1% 1,2% 0,6%

http://www.val.se