Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungaverk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungaverk 748 14,3% 28,6% 27,5% 29,5% 7,2% 53,9% 46,1% 0,3% 1,7%
Summa 748 14,3% 28,6% 27,5% 29,5% 7,2% 53,9% 46,1% 0,3% 1,7%

http://www.val.se