Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå-Bergeforsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Bergeforsen 1453 13,4% 37,2% 26,6% 22,9% 7,0% 51,5% 48,5% 0,2% 0,6%
Summa 1453 13,4% 37,2% 26,6% 22,9% 7,0% 51,5% 48,5% 0,2% 0,6%

http://www.val.se