Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå-Sörberge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Sörberge 1884 15,4% 35,5% 22,6% 26,4% 7,4% 50,8% 49,2% 0,2% 1,3%
Summa 1884 15,4% 35,5% 22,6% 26,4% 7,4% 50,8% 49,2% 0,2% 1,3%

http://www.val.se