Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå-Nyvivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Nyvivsta 1295 16,4% 20,1% 21,2% 42,3% 8,0% 45,4% 54,6% 0,2% 0,7%
Summa 1295 16,4% 20,1% 21,2% 42,3% 8,0% 45,4% 54,6% 0,2% 0,7%

http://www.val.se