Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå-Timrådalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Timrådalen 1813 16,2% 37,3% 23,6% 22,8% 7,5% 52,3% 47,7% 0,2% 0,7%
Summa 1813 16,2% 37,3% 23,6% 22,8% 7,5% 52,3% 47,7% 0,2% 0,7%

http://www.val.se