Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå-Ljustorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Ljustorp 771 11,8% 29,4% 30,1% 28,7% 5,6% 55,1% 44,9% 0,3% 0,9%
Summa 771 11,8% 29,4% 30,1% 28,7% 5,6% 55,1% 44,9% 0,3% 0,9%

http://www.val.se