Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Timrå-Tynderö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Tynderö 605 11,9% 26,4% 27,8% 33,9% 5,5% 52,9% 47,1%   1,0%
Summa 605 11,9% 26,4% 27,8% 33,9% 5,5% 52,9% 47,1% 1,0%

http://www.val.se