Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1336 21,3% 17,5% 20,3% 40,9% 6,8% 44,7% 55,3% 0,4% 1,4%
Summa 1336 21,3% 17,5% 20,3% 40,9% 6,8% 44,7% 55,3% 0,4% 1,4%

http://www.val.se