Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrstaden 1469 20,9% 26,8% 21,2% 31,1% 8,6% 48,7% 51,3% 0,5% 1,8%
Summa 1469 20,9% 26,8% 21,2% 31,1% 8,6% 48,7% 51,3% 0,5% 1,8%

http://www.val.se