Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännan 1000 17,4% 25,3% 27,1% 30,2% 7,4% 45,8% 54,2% 0,2% 1,7%
Summa 1000 17,4% 25,3% 27,1% 30,2% 7,4% 45,8% 54,2% 0,2% 1,7%

http://www.val.se