Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Härnön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Härnön 1504 15,2% 32,1% 26,9% 25,8% 7,8% 48,3% 51,7% 0,1% 1,6%
Summa 1504 15,2% 32,1% 26,9% 25,8% 7,8% 48,3% 51,7% 0,1% 1,6%

http://www.val.se