Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gådeåstaden-Lägret-Torsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gådeåstaden-Lägret-Torsvik 888 19,7% 19,0% 20,5% 40,8% 6,3% 47,7% 52,3% 0,2% 4,6%
Summa 888 19,7% 19,0% 20,5% 40,8% 6,3% 47,7% 52,3% 0,2% 4,6%

http://www.val.se