Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kullen-Rotudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullen-Rotudden 1025 18,6% 21,4% 20,4% 39,6% 6,4% 48,7% 51,3% 0,7% 1,3%
Summa 1025 18,6% 21,4% 20,4% 39,6% 6,4% 48,7% 51,3% 0,7% 1,3%

http://www.val.se