Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden 1156 15,5% 36,4% 23,1% 25,0% 8,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,6%
Summa 1156 15,5% 36,4% 23,1% 25,0% 8,0% 49,1% 50,9% 0,3% 1,6%

http://www.val.se