Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Säbrå mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Säbrå mellersta 1439 14,4% 33,8% 22,5% 29,3% 6,9% 52,1% 47,9% 0,2% 1,1%
Summa 1439 14,4% 33,8% 22,5% 29,3% 6,9% 52,1% 47,9% 0,2% 1,1%

http://www.val.se