Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Säbrå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Säbrå S 1141 13,6% 26,8% 27,8% 31,8% 6,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,8%
Summa 1141 13,6% 26,8% 27,8% 31,8% 6,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,8%

http://www.val.se