Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenstaden 1907 32,0% 28,4% 20,7% 19,0% 11,2% 49,7% 50,3% 0,7% 2,8%
Summa 1907 32,0% 28,4% 20,7% 19,0% 11,2% 49,7% 50,3% 0,7% 2,8%

http://www.val.se