Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrmalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Ö 1160 13,4% 17,5% 19,4% 49,7% 4,7% 44,5% 55,5% 0,3% 0,7%
Summa 1160 13,4% 17,5% 19,4% 49,7% 4,7% 44,5% 55,5% 0,3% 0,7%

http://www.val.se