Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrmalm V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm V 1121 14,2% 25,9% 23,5% 36,5% 5,3% 47,2% 52,8% 0,4% 1,2%
Summa 1121 14,2% 25,9% 23,5% 36,5% 5,3% 47,2% 52,8% 0,4% 1,2%

http://www.val.se