Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västermalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm N 1276 43,3% 22,1% 12,6% 22,0% 16,1% 46,6% 53,4% 0,2% 1,4%
Summa 1276 43,3% 22,1% 12,6% 22,0% 16,1% 46,6% 53,4% 0,2% 1,4%

http://www.val.se