Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sidsjö-Böle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sidsjö-Böle 1682 14,6% 43,9% 22,7% 18,7% 7,8% 49,5% 50,5% 0,3% 0,8%
Summa 1682 14,6% 43,9% 22,7% 18,7% 7,8% 49,5% 50,5% 0,3% 0,8%

http://www.val.se