Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skönsmon Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon Ö 1655 22,6% 30,3% 20,5% 26,6% 7,2% 51,2% 48,8% 0,4% 1,6%
Summa 1655 22,6% 30,3% 20,5% 26,6% 7,2% 51,2% 48,8% 0,4% 1,6%

http://www.val.se