Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm Ö 1488 25,7% 36,6% 20,9% 16,8% 10,3% 50,0% 50,0% 0,1% 1,4%
Summa 1488 25,7% 36,6% 20,9% 16,8% 10,3% 50,0% 50,0% 0,1% 1,4%

http://www.val.se