Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skön-Haga N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Haga N 1794 16,1% 28,0% 22,2% 33,8% 7,1% 47,1% 52,9% 0,1% 2,4%
Summa 1794 16,1% 28,0% 22,2% 33,8% 7,1% 47,1% 52,9% 0,1% 2,4%

http://www.val.se