Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skön-Heffners

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Heffners 1215 20,4% 28,8% 21,8% 29,0% 7,9% 45,3% 54,7% 0,7% 2,0%
Summa 1215 20,4% 28,8% 21,8% 29,0% 7,9% 45,3% 54,7% 0,7% 2,0%

http://www.val.se