Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skön-Ortviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Ortviken 1510 21,9% 28,4% 23,7% 26,0% 7,0% 51,0% 49,0% 0,5% 0,7%
Summa 1510 21,9% 28,4% 23,7% 26,0% 7,0% 51,0% 49,0% 0,5% 0,7%

http://www.val.se