Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skön-Bosvedjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Bosvedjan 1999 14,2% 27,9% 24,4% 33,5% 5,8% 45,7% 54,3% 0,2% 0,9%
Summa 1999 14,2% 27,9% 24,4% 33,5% 5,8% 45,7% 54,3% 0,2% 0,9%

http://www.val.se