Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skön-Fillan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Fillan 1673 21,6% 33,8% 20,9% 23,6% 8,3% 47,9% 52,1% 0,6% 1,1%
Summa 1673 21,6% 33,8% 20,9% 23,6% 8,3% 47,9% 52,1% 0,6% 1,1%

http://www.val.se