Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alnö-Karlsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Karlsvik 1420 12,5% 33,9% 30,9% 22,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,7% 0,9%
Summa 1420 12,5% 33,9% 30,9% 22,7% 6,1% 52,5% 47,5% 0,7% 0,9%

http://www.val.se