Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alnö-Vi S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Vi S 1393 12,8% 38,4% 21,5% 27,2% 7,0% 49,5% 50,5% 0,1% 1,0%
Summa 1393 12,8% 38,4% 21,5% 27,2% 7,0% 49,5% 50,5% 0,1% 1,0%

http://www.val.se