Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Granloholm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Granloholm Ö 1178 17,7% 30,9% 28,9% 22,5% 7,9% 46,0% 54,0% 0,4% 2,5%
Summa 1178 17,7% 30,9% 28,9% 22,5% 7,9% 46,0% 54,0% 0,4% 2,5%

http://www.val.se