Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Selånger övre Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Selånger övre Ö 1595 13,2% 33,0% 24,4% 29,4% 7,4% 48,7% 51,3% 0,1% 0,8%
Summa 1595 13,2% 33,0% 24,4% 29,4% 7,4% 48,7% 51,3% 0,1% 0,8%

http://www.val.se