Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Selånger nedre S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Selånger nedre S 1507 15,4% 19,8% 22,6% 42,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,2% 0,7%
Summa 1507 15,4% 19,8% 22,6% 42,2% 4,8% 45,7% 54,3% 0,2% 0,7%

http://www.val.se