Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Granloholm mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Granloholm mellersta 1526 17,0% 30,5% 25,2% 27,3% 8,0% 45,5% 54,5% 0,3% 0,9%
Summa 1526 17,0% 30,5% 25,2% 27,3% 8,0% 45,5% 54,5% 0,3% 0,9%

http://www.val.se