Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stöde N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stöde N 1113 13,0% 27,0% 26,1% 34,0% 6,3% 51,7% 48,3% 0,2% 0,9%
Summa 1113 13,0% 27,0% 26,1% 34,0% 6,3% 51,7% 48,3% 0,2% 0,9%

http://www.val.se