Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tuna V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna V 1208 12,2% 40,3% 20,9% 26,6% 6,8% 51,1% 48,9% 0,2% 0,5%
Summa 1208 12,2% 40,3% 20,9% 26,6% 6,8% 51,1% 48,9% 0,2% 0,5%

http://www.val.se