Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tuna Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna Ö 907 13,9% 41,0% 27,7% 17,4% 6,4% 51,6% 48,4% 0,2% 1,5%
Summa 907 13,9% 41,0% 27,7% 17,4% 6,4% 51,6% 48,4% 0,2% 1,5%

http://www.val.se