Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Attmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Attmar 1386 14,3% 32,5% 28,6% 24,7% 7,7% 54,1% 45,9% 0,1% 0,6%
Summa 1386 14,3% 32,5% 28,6% 24,7% 7,7% 54,1% 45,9% 0,1% 0,6%

http://www.val.se