Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Njurunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda S 1843 12,8% 31,8% 27,8% 27,6% 5,3% 54,2% 45,8% 0,3% 1,5%
Summa 1843 12,8% 31,8% 27,8% 27,6% 5,3% 54,2% 45,8% 0,3% 1,5%

http://www.val.se