Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Njurunda-Nyland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Nyland 1670 12,3% 32,7% 28,8% 26,2% 7,1% 50,7% 49,3% 0,1% 1,1%
Summa 1670 12,3% 32,7% 28,8% 26,2% 7,1% 50,7% 49,3% 0,1% 1,1%

http://www.val.se