Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Njurunda-Svartvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Svartvik 749 17,0% 40,7% 27,5% 14,8% 8,9% 52,7% 47,3% 0,7% 3,3%
Summa 749 17,0% 40,7% 27,5% 14,8% 8,9% 52,7% 47,3% 0,7% 3,3%

http://www.val.se