Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Njurunda-Kyrkmon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Kyrkmon 1696 15,7% 35,6% 23,1% 25,6% 6,9% 50,7% 49,3% 0,4% 1,1%
Summa 1696 15,7% 35,6% 23,1% 25,6% 6,9% 50,7% 49,3% 0,4% 1,1%

http://www.val.se