Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Njurunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda N 1565 14,1% 26,9% 24,3% 34,8% 6,6% 48,4% 51,6% 0,3% 0,8%
Summa 1565 14,1% 26,9% 24,3% 34,8% 6,6% 48,4% 51,6% 0,3% 0,8%

http://www.val.se