Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Indal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Indal 1411 14,8% 30,0% 26,2% 29,0% 6,0% 53,1% 46,9% 0,1% 1,2%
Summa 1411 14,8% 30,0% 26,2% 29,0% 6,0% 53,1% 46,9% 0,1% 1,2%

http://www.val.se