Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Liden-Holm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Liden-Holm 989 11,4% 22,2% 29,3% 37,0% 6,1% 52,3% 47,7% 0,3% 1,0%
Summa 989 11,4% 22,2% 29,3% 37,0% 6,1% 52,3% 47,7% 0,3% 1,0%

http://www.val.se