Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väja-Dynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väja-Dynäs 588 11,4% 26,4% 29,6% 32,7% 4,4% 56,1% 43,9% 0,3% 0,2%
Summa 588 11,4% 26,4% 29,6% 32,7% 4,4% 56,1% 43,9% 0,3% 0,2%

http://www.val.se