Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östby 901 18,0% 24,3% 26,4% 31,3% 7,3% 52,1% 47,9% 0,4% 0,7%
Summa 901 18,0% 24,3% 26,4% 31,3% 7,3% 52,1% 47,9% 0,4% 0,7%

http://www.val.se