Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Docksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Docksta 721 11,5% 23,7% 26,9% 37,9% 4,0% 51,5% 48,5% 0,6% 0,7%
Summa 721 11,5% 23,7% 26,9% 37,9% 4,0% 51,5% 48,5% 0,6% 0,7%

http://www.val.se