Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ullånger

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ullånger 935 14,1% 22,6% 26,3% 37,0% 5,7% 49,8% 50,2%   0,9%
Summa 935 14,1% 22,6% 26,3% 37,0% 5,7% 49,8% 50,2% 0,9%

http://www.val.se